PV UNIPER MAAKT DOORSTART!!!

Het aftredende bestuur v.l.n.r.
Ab van Ommen
Cor v.d. Meulen
Loek Vermeulen
Gerard Franx
Bram Op ten Brouw
Rien Lindsen
Hans Mol


Voor de laatste leden (opheffingsvergadering) op 7 december te Schiedam heeft een aantal collega werknemers van Uniper zich aangemeld als kandidaat bestuursleden.
Voorafgaand aan de ledenvergadering hebben de kandidaten en het huidige bestuur elkaar geïnformeerd over doelstellingen en aandachtspunten om tot een overdracht te komen.
Tijdens de ledenvergadering heeft de vergadering gestemd over het opheffen van de PV
(alle huidige bestuursleden treden namelijk per 1 januari 2023 af)
of doorstarten met een geheel nieuw bestuur bestaande uit de kandidaat bestuursleden.
De vergadering gaf toestemming aan het laatste voorstel en gaf het nieuwe bestuur
mandaat om de PV voort te zetten.
Het nieuwe bestuur met als voorlopige voorzitter Bart van Dijk zal z.s.m. de leden,
ook via  de sociale media, informeren over de stand van zaken en o.a. contact opnemen met werknemers van Uniper en via het huidige ledenbestand met PV leden over het wel of niet voortzetten van een lidmaatschap.
Het aftredende bestuur heeft een goed gevoel bij deze doorstart en wenst het nieuwe bestuur veel succes en plezier in hun werk in een nieuwe PV Uniper.

Dit bericht is geplaatst in Bestuur. Bookmark de permalink.