Activiteiten


Als lid van de vereniging kunt u met uw vaste partner deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten voor de, door de vereniging, vastgestelde deelnemersprijs. Introducés kunnen vaak ook deelnemen.

Voor hen wordt echter de kostprijs van de betreffende activiteit in rekening gebracht.
Bij activiteiten waarbij de deelname beperkt is, is de inschrijving van introducés pas definitief na de vastgestelde sluitingsdatum voor de inschrijving.

Indien u, door omstandigheden, niet aan een gekozen activiteit kunt deelnemen,
kunt u alleen betaalde bedragen terugkrijgen bij tijdige afmelding.
Zeker voor de een– of meerdaagse busreis naar het buitenland moet u zelf voor een reis- en annuleringsverzekering zorgen.