Reanimatie en AED

Hartje

Op 21 november 2017 is de laatste infoavond gehouden.
Volgende ronde is in het najaar 2018.
Informatie volgt indien bekend.

Informatie:
Cor van der Meulen; E-mail naar Cor

Deelnemen, klik hier!