Reanimatie en AED info avonden VOL!!!

HartjeDe AED en Reanimatieavonden in 2022.
4 en 11 oktober 2022 ZIJN VOL!

Info bij Cor van der Meulen 06 30257424

Dit was de laatste informatiemiddag over het gebruik van AED en Reanimatie
welke is georganiseerd door het huidige bestuur.