Verkeersregels informatie op 17 november.

Verkeersbord 2

Informatiemiddag over de gewijzigde verkeersregels e.d.
wordt geannuleerd wegens te weinig deelnemers.
Dit was de laatste informatiemiddag over de wijzigingen
binnen de verkeersregels welke is georganiseerd door het huidige bestuur.