Privacybeleid van PV Uniper

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze AVG regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy.
Wij als PV verwerken ook persoonsgegevens van onze leden,
bijvoorbeeld voor het uitsturen van uitnodigingen voor vergaderingen,
voor de maandelijkse incasso van de PV-bijdrage, etc.

Het bestuur van de PV Uniper brengt u daarom op de hoogte van het volgende:

-De persoonlijke gegevens die de PV t.b.v. de activiteiten en het lidmaatschap beheerd zijn:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap nummer en bankrekeningnummer.
Dit zal als 1 digitaal Exel bestand bewaard/beheerd worden door
de heer Cor van der Meulen, bestuurslid van uw PV.
Deze gegevens worden door de leden zelf aan de PV verschaft bij inschrijving en de leden stellen de PV zelf op de hoogte van eventuele wijzigingen.
De ledenlijst wordt regelmatig gemuteerd, oude versies zullen vernietigd worden.
Daarnaast bezit het security center van Uniper op de locatie Maasvlakte een lijst met namen en lidmaatschap nummers van de leden t.b.v. de auto hobbyclub.

– De gegevens zullen enkel door de PV worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt, daarnaast verklaart de PV de gegevens,
–          juist en nauwkeurig bij te houden en correcties of verzoeken tot verwijdering door te voeren. (bij opzegging van het lidmaatschap)
–          zorg te dragen voor goede beveiligen van de gegevens.
–          op verzoek inzage te verlenen in de eigen opgeslagen gegevens.
–          de gegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
– E-mail berichten aan de leden zullen alleen nog via een ‘BCC’ verzonden worden.
– Lichamelijke gebreken van leden waar tijdens activiteiten van de PV rekening gehouden mee moet/kan worden, zullen alleen bij het dagelijks bestuur van de PV bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld als de leden dit zelf wensen.

Mochten hier nog vragen over zijn kunt u gerust contact opnemen met de personeelsvereniging via corvdmeulen871@gmail.com.
Dit is het email adres wat gebruikt zal worden t.b.v. de ledenadministratie.

M.v.g. namens het bestuur van uw personeelsvereniging

25 mei 2018.
Capelle aan de IJssel.